Một công cụ Facebook mới đươc cập nhật cho người dùng để đánh giá trải nghiệm của họ với các advertiser có quảng cáo mà họ đã nhấp vào.

Trong công cụ facebook này Các công ty nhận được nhiều phản hồi tiêu cực nhưng không cải thiện chất lượng dịch vụ sẽ không được tiếp tục quảng cáo trên Facebook.

cong-cu-ho-tro-facebook

Công cụ Facebook hỗ trợ trải nghiệm dành cho người dùng

Người dùng có thể truy cập công cụ Facebook mới này thông qua tab Hoạt động quảng cáo gần đây của họ, nơi Facebook liệt kê tất cả các quảng cáo gần đây họ đã nhấp vào. Nút “Leave Feedback” (Để lại phản hồi) cung cấp cho người dùng ba tùy chọn để đánh giá mức độ hài lòng của họ với doanh nghiệp: hài lòng, trung lập, không hài lòng. Sau đó, người dùng được yêu cầu chọn một yếu tố dịch vụ – chất lượng sản phẩm hoặc tốc độ giao hàng mà họ hài lòng hoặc không hài lòng nhất, tùy thuộc vào cách họ xếp hạng doanh nghiệp.

Facebook cho biết các advertiser nhận được một lượng lớn phản hồi tiêu cực thông qua công cụ sẽ được thông báo và có cơ hội để cải thiện trải nghiệm khách hàng của họ. Theo Facebook: “Điều này có nghĩa là đặt ra những kỳ vọng rõ ràng hơn về vận chuyển và chính sách đổi trả”. Công ty đang nỗ lực giữ các doanh nghiệp chịu trách nhiệm với những dịch vụ khách hàng họ cung cấp.

Nếu một advertiser đã được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục nhận được phản hồi tiêu cực, Facebook cho biết sẽ làm giảm số lượng quảng cáo mà người đó có thể chạy trên nền tảng và thậm chí có thể cấm quảng cáo trên Facebook. Tuy nhiên, xếp hạng dịch vụ khách hàng sẽ không được chia sẻ với những người dùng khác.

Công cụ Facebook hỗ trợ trải nghiệm dành cho người dùng

Facebook cho biết hai sự thất vọng lớn nhất của khách hàng là quảng cáo báo giá thời gian vận chuyển không chính xác hoặc xuyên tạc sản phẩm. Công cụ facebook này nhằm ngăn chặn các advertiser thường xuyên quảng bá thông tin vận chuyển hoặc chi tiết sản phẩm sai lệch.