Tuyển dụng

Tuyên 10 nhân viên Kinh Doanh phát triển thị trường

Nhằm mở rộng hoạt động phát triển kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường với các yêu cầu sau:

Chi tiết

Tuyển 05 nhân viên Marketing Online

Nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ phần BMR cần tuyển 05 nhân Marketing Online với các yêu cầu sau:

Chi tiết